Badania ankietowe

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce krótką ankietę – narzędzie badawcze, które ma na celu posłużyć ocenie oferty zaproponowanego wsparcia w projekcie pn. „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim”. Badanie ma na celu zdiagnozować czy narzędzia zaproponowane Państwu w projekcie były przydatne i adekwatne do potrzeb Państwa i organizacji pozarządowych, w których działacie.

Dzięki kilku krótkim pytaniom, na które udzielą Państwo odpowiedzi jako realizator ww. zadania publicznego dowiemy się czy w przyszłości kontynuować parasolowe wsparcie dla III sektora w powiecie koszalińskim.

Ankieta ma dwie części:
1) _ex ante,_ co oznacza, że jest to badanie związane z początkiem
przystąpienia do procesu wsparcia,
2) _ex post_, co oznacza, że jest to badania związana z etapem, na
który wsparcie zostało już udzielone.

Prosimy wypełnić w pierwszej kolejności ankietę ex ante:
https://forms.gle/SdsCinzTUjbWsDUx5 ,
a następnie ex post
https://forms.gle/ZBnZX9eNWabePpZF9

Prosimy wybierać w każdym pytaniu jedną lub kilka odpowiedzi w zależności od Państwa potrzeb.

W razie pojawienia się problemów lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z telefoniczny lub mailowy z osobą prowadzącą badania:
kelm.paulina@gmail.com, 506 552 655.

Skip to content