Gmina Biesiekierz

Baza NGO’s z obszaru Gminy Biesiekierz

Organizacje społeczne

NASZ DOM BIESIEKIERZ

Adres siedziby: ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów
Rejestr ewidencji: KRS 0000034709
Obszar działania: Ochrona zdrowia

Dane kontaktowe:
602 531 573
email: biuro@sndb.pl

Organizacja w internecie:
Facebook
Strona www

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH KOBIET GMINY BIESIEKIERZ

Adres siedziby: Sianów 10 a, 76-004 Sianów
Rejestr ewidencji: KRS 0000101804
Obszar działania: Rozwój lokalny

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie: 

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA GMINY BIESIEKIERZ

Adres siedziby: ul. Armii Polskiej 20, 76-004 Sianów
Rejestr ewidencji: KRS 0000124150
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:


Organizacja w internecie:

STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA SZKOŁY"

Adres siedziby: ul. Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów
Rejestr ewidencji: KRS 0000191345
Obszar działania: Ochrona przeciwpożarowa

Dane kontaktowe:
email: cksianow@gmail.com
Organizacja w internecie:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068947284196

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIESIEKIERZU

Adres siedziby: ul. Dworcowa 26a, 76-004 Sianów
Rejestr ewidencji: KRS 0000014427 | NIP: 4990437754 | REGON: 0000014427
Obszar działania: Ochrona przeciwpożarowa

Dane kontaktowe:


Organizacja w internecie:
Facebook

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYCH BIELICACH

Adres siedziby: ul. Kościelna 28 76-039 Stare Bielice
Rejestr ewidencji: KRS 0000395474 NIP: 4990644016 REGON: 0000395474
Obszar działania: Ochrona przeciwpożarowa

Dane kontaktowe:
tel. 691176482, 604570155
ospstarebielice@wp.pl

Organizacja w internecie:
Facebook
Strona WWW

Stowarzyszenia zwykłe

PRZYSZŁOŚĆ ŚWIEMINA

Adres siedziby:Świemino 27, 76-039 Biesiekierz
Rejestr ewidencji: nr 58 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

SPORTOWE BIELICE

Adres siedziby: Nowe Bielice, ul. Róż 1, 76-039 Nowe Bielice 
Rejestr ewidencji: nr 59 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Koszalińskiego
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:


Organizacja w internecie:

 

GWARDIA NARODOWA

Adres siedziby: Stare Bielice, ul. Tulipanowa 16, 76-039 Stare Bielice
Rejestr ewidencji: nr 61 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Koszalińskiego
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

SZKOŁA DZIECIĘCYCH MARZEŃ

Adres siedziby: Stare Bielice, ul. Kościelna 5 76-039 Stare Bielice
Rejestr ewidencji: nr 50 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Koszalińskiego
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

  Stowarzyszenia kultury fizycznej  

Stowarzyszenie Klub Sportowy "WYBRZEŻE" Biesiekierz

Adres siedziby: Biesiekierz 3c, 76-039 Biesiekierz
Rejestr ewidencji: nr 1 w Rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania:Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu, czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino

Adres siedziby: Parnowo 49 B, 76-039 Biesiekierz
Rejestr ewidencji: nr 27 w Rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych różnych dyscyplin sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem piłki noznej oraz podkreśleniem zasad współzawodnictwa, poziomu moralnego zawodników i działaczy; popularyzowanie folkloru, tradycji, obyczajów i kultury związanej z piłką nożną; wpływanie w różnej postaci na wychowanie młodego pokolenia; pozyskiwanie środków na realizacje celów stowarzyszenia; nawiązywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z innymi.

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

Stowarzyszenie "KOALICJA PÓŁNOC" w Starych Bielicach

Adres siedziby: Stare Bielice 61, 76-039 Biesiekierz
Rejestr ewidencji: nr 31 w Rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania: Zrzeszanie drużyn airosoftowych, paramilitarnych, osób zajmujących się survivalem, sportami strzeleckimi i szeroko pojętymi sportami ekstremalnymi dla wymiany doświadczeń oraz organizowania i uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, społeczności lokalnej i kraju, aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania, patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi
Polskiemu oraz właściwej postawy prozdrowotnej, proobronnej, obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowania pozytywnych doświadczeń historii i tradycji wojskowych.

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

Uczniowskie Kluby Sportowe

Uczniowski Klub Sportowy "JUDO" przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach

Adres siedziby: Stare Bielice 61. 76-039 Biesiekierz
Rejestr ewidencji: poz. nr 6 w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania: Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, uczestniczenie w imprezach sportowych, umozliwianie zawodnikom osiagania wysokich wyników poprzez prace treningowe.

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

 

Uczniowski Klub Sportowy DZIKI BIELICE Tatów

Adres siedziby: Tatów 5 B, 76-039 Biesiekierz
Rejestr ewidencji: poz. nr 41 w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania:
1) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną Gminy Biesiekierz, rodziców oraz sympatyków Klubu;
2) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
3) uczestniczenie w imrezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
4) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
5) organizowanie obozów sportowych i innych przedsięwzięć ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
6) organizowanie uczniom klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

 

Koła Gospodyń Wiejskich

Skip to content