Gmina Polanów

Baza NGO’s z obszaru Gminy Polanów

   Stowarzyszenia rejestrowe   

STOWARZYSZENIE KIERUNEK POLANÓW

Adres siedziby: 
Rejestr ewidencji: KRS 0000748763
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie: 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SENIORÓW "MŁODZI DUCHEM" W POLANOWIE

Adres siedziby: 
Rejestr ewidencji: KRS 0000771088
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie: 

POLANOWSKI KLUB BADMINTONA "LOTKA PÓŁNOCY"

Adres siedziby: 
Rejestr ewidencji: KRS 0000883297
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie: 

MIEJSKO-GMINNE STOWARZYSZENIE WĘDKARZY W POLANOWIE

Adres siedziby: 
Rejestr ewidencji: KRS 0000032153
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie: 

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Adres siedziby: 
Rejestr ewidencji: KRS 0000065370
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie: 

KLUB ABSTYNENTA "FENIKS" POLANÓW

Adres siedziby: 
Rejestr ewidencji: KRS 0000225802
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie: 

FUNDACJA HEARTS WORLDWIDE

Adres siedziby: 
Rejestr ewidencji: KRS 0000290715
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie: 

FUNDACJA PROGRES

Adres siedziby: 
Rejestr ewidencji: KRS 0000550227
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie: 

Stowarzyszenia zwykłe

Stowarzyszenie ŁĄCZY NAS POLANÓW

Adres siedziby: ul. Partyzancka 21, 76-010 Polanów
Rejestr ewidencji: nr 44 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

STRZELNICA POWIATOWA POLANÓW

Adres siedziby: ul. Zacisze 7 lok. 1, 76-010 Polanów
Rejestr ewidencji: nr 48 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej

Adres siedziby: ul. Grabowa lok. 3, 76-010 Polanów
Rejestr ewidencji: nr 63 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

Srebrny Dwór

Adres siedziby: Żydowo 75, 76-010 Polanów
Rejestr ewidencji: nr 65 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

  Stowarzyszenia kultury fizycznej  

Miejski Klub Sportowy "GRYF" w Polanowie

Adres siedziby: Polanów, ul. Polna 4, 76-010 Polanów
Rejestr ewidencji: nr 15 w Rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Koszalińskiego. 
Obszar działania:Popularyzacja i rozwój kultury fizycznej i sportu dzieci,
młodzieży i dorosłych na terenie działalności Klubu.

Dane kontaktowe:

Zakładowy Klub Badmintona "MACED"

Adres siedziby: Polanów, ul. Bobolicka 18, 76-010 Polanów
Rejestr ewidencji: nr 23 w Rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania: Rozwój bazy materiałowej Klubu, rozwijanie aspiracji
sportowych członków Klubu, organizacjia rozgrywek sportowych, tworzenie bazy wypoczynkowej, pomoc w organizacji nowych sekcji sportowych, pomoc metodyczno – szkoleniowa dla wyróżniających się zawodników.

Dane kontaktowe:

Klub Sportowy GRAF Świerczyna

Adres siedziby: Świerczyna 18, 76-010 Polanów
Rejestr ewidencji: nr 33 w Rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zasad współzawodnictwa.
2. Popularyzowanie dyscypliny wiodącej  w klubie – piłki nożnej.
3. Działania na rzecz prawidłowego rozwoju
wychowania młodego pokolenia.
4. Pozyskiwanie funduszy na realizację celów
stowarzyszenia.
5. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów oraz
współpracy z innymi stowarzyszeniami kultury
fizycznej oraz klubami sportowymi.
6. Inspirowanie działań mających na celu rozwijanie zainteresowania sportem dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szczególnie -piłki nożnej.
7. Organizowanie i promowanie wolontariatu.
8. Organizowanie imprez sportowych.
9. Organizowanie szkoleń.

Dane kontaktowe:

Uczniowskie Kluby Sportowe

Uczniowski Klub Sportowy "BUKOWIAK" w Bukowie

Adres siedziby: Bukowo, 76-010 Polanów
Rejestr ewidencji: poz. nr 4 w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

 

Uczniowski Klub Sportowy "WIARUS"

Adres siedziby: Polanów, ul. Korczaka 4, 76-010 Polanów
Rejestr ewidencji: poz. nr 14 w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

 

Uczniowski Klub Sportowy "GRAD" w Polanowie

Adres siedziby: Polanów, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów
Rejestr ewidencji: poz. nr 38 w Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Starosty Koszalińskiego.
Obszar działania: 

Dane kontaktowe:

Organizacja w internecie:

 

Koła Gospodyń Wiejskich

Skip to content