Modelowe oferty i rozliczanie przez rezultaty

Modelowe oferty i rozliczanie przez rezultaty

W naszym Powiatowym Centrum NGO odbyło się szkolenie dot. przygotowania modelowych ofert i rozliczania przez rezultaty Szkolenie poprowadziła Magdalena Pieczyńska znana i ceniona eksperta w obszarze współpracy JST-NGO, wieloletni samąrzadowiec, praktyk i społecznik...
Cykl spotkań w Gminie Będzino rozpoczęty!

Cykl spotkań w Gminie Będzino rozpoczęty!

W dniu 24.10.2023r rozpoczęliśmy cykl spotkañ z organizacjami w Gmina Będzino. Frekwencja dopisała, bedziñski III sektor prezentował swoje dzialania, sukcesy i dobre praktyki we współdzialaniu z samorzadem (gł. w obszarze sportu, pomocy społecznej, tradycji...
Zapraszamy na spotkania w Gminie Będzino

Zapraszamy na spotkania w Gminie Będzino

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (KGW, kluby sportowe, OSP, stowarzyszenia i fundacje, podmioty ekonomii społecznej i in.) na wspólne spotkania poświęcone współpracy Gminy Będzino z organizacjami. Spotkania dedykowane będą: – bieżącej...
Kreatywnie w Sarbinowie

Kreatywnie w Sarbinowie

Dwa kreatywne i twórcze dni spędziliśmy w Sarbinowie w pięknym ośrodku @Al Mare. Szkolenie poswiecone było kompetencjom miękkim dotyczyło budowania zespolu, skutecznej komunikacji, liderstwa i przyjmowania ròl w zespole. Dziękujemy Wam za wspólny czas, pozytywną...
Zespół roboczy w Gminie Manowo

Zespół roboczy w Gminie Manowo

10.X.2023r rozpoczęliśmy prace zespołu roboczego w Gmina Manowo W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy (p. Mirosław Pawlak – Zastępca Wójta i p. Agnieszka Łuczak -Pełnomocniczka ds. współpracy z NGO), a także członkowie organizacji pozarządowych...
Pierwsze szkolenia za nami!

Pierwsze szkolenia za nami!

W minioną sobotę w Powiatowym Centrum Organizacji Pozarządowych w Sianowie odbyło się szkolenie na temat budowania wizerunku NGO w otoczeniu, silnej marki III sektora oraz nowoczesnych narzędzi komunikacji. Swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie dzieliła się ze...
Skip to content