W dniu 24.10.2023r rozpoczęliśmy cykl spotkañ z organizacjami w Gmina Będzino.
Frekwencja dopisała, bedziñski III sektor prezentował swoje dzialania, sukcesy i dobre praktyki we współdzialaniu z samorzadem (gł. w obszarze sportu, pomocy społecznej, tradycji kulinarnych, edukacji młodych druhów ochotnikow i bezpieczenstwa publicznego).
Rozmawialismy szeroko o formach i zasadach współpracy, a takze o koniecznosci przygotowania wieloletnich ram współpracy. Gmina, obok 4 innych samorzadów w kraju, ma sie czym poszczycić! Zaslynęła z realizacji partnerskiej inicjatywy JST-NGO w zakresie tworzenia warunkow do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i wsparcia osob zagrozonych wykluczeniem społecznym.
Dziekujemy Wam za liczną frekwencję, owocne spotkanie i gratulujemy aktywności pozarzadowej 💪🤗💪
Do zobaczenia 7.11.2023r
Skip to content