Doradztwo

Zakres tematyczny doradztwa oferowanego w ramach projektu obejmuje m.in:

 1. aspekty formalne prawne funkcjonowania/ powoływania NGOs:
  dokumenty statutowe/rejestracyjne, zmiany w KSR/ innych ewidencjach, bieżące zebrania organów
  stowarzyszeń, likwidacja stowarzyszeń itp.
 2. usługi rachunkowe i księgowe,
 3. działanie ciał dialogu
  obywatelskiego (RDPP),
 4. zatrudnienie personelu, obowiązki sprawozdawcze NGO, rozliczanie dotacji itp.;
 5. pozyskiwanie środków finansowych na działania, tworzenie ofert, partnerstwa międzysektorowe,
  fundrising,
 6. bieżąca działalność NGO: rozliczanie dotacji, prowadzenie dokumentacji projektów,
  współpraca z samorządami lokalnymi i in.
 7. usługi promocyjne: PR, strony www dla NGOs, księgi
  wizualizacji, ulotki/plakaty itp.
Skip to content