W październiku 2022 roku ruszyła realizacja projektu Nasza remiza w ramach zadania: Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP (Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz ich otoczenia. Kwota dofinansowania udzielona na prace remontowe remizy strażackiej w Sianowie wyniosła 19 505 zł.
Dotacja zostanie wykorzystana na zakup materiałów budowlanych koniecznych do remontu boksu garażowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, renowację powierzchni podłóg garażowych, prace malarskie pomieszczeń garażowych i świetlicy, wymianę oświetlenia w garażach na ekologiczne energooszczędne lampy oraz wymianę uszkodzonych toalet.
Druhowie z energią i zapałem podjęli się prac remontowych. Druhowie odświeżyli i wymalowali szatnię. Wymienione zostało także oświetlenie w szatni i boksach garażowych. Przed strażakami jeszcze dużo wyzwań związanych z remontem.

Pozyskane środki na remont remizy wpłyną na podniesienie jakości współpracy z mieszkańcami oraz instytucjami, zapewni bezpieczne i higieniczne warunki użytkowania remizy oraz poprawią warunki i jakość działań ratowniczych, szkoleniowych, wolontariackich oraz estetycznych dla mieszkańców gminy i miasta.

Źródło: OSP Sianów

Skip to content