Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych

Miejsce do spotkań i integracji członków klubów sportowych, organizacji, fundacji i grup nieformalnych  Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych! Wyposażone w sprzęt multimedialny, komputery z dostępem do Internetu, szafki i biblioteczkę, zaplecze kuchenne i łazienkę.
Wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Koszalińskiego, chcące skorzystać z PCOP zapraszamy do kontaktu z opiekunami:
  • 669 436 654 (Dawid Marcinkowski)
  • 530 855 719 (Milena Szczepańska-Zakrzewska)

Do pobrania

Skip to content