Szkolenia dla NGO w 2023 roku

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją szkoleń w 2023 roku wzmacniających kompetencje przedstawicieli III sektora z Powiatu Koszalińskiego
(z terenu gmin: Biesiekierz, Będzino, Bobolice, Manowo, Mielno, Świeszyno Sianów i Polanów).

Do współpracy zaprosiliśmy znanych i cenionych w wielu branżach specjalistów, m.in. z dziedziny:

 • współpracy międzysektorowej i tworzenia prawa przyjaznego organizacjom,
 • pozyskiwania środków na działania statutowe i nauki pisania wniosków
 • rozliczania dotacji, księgowości i zatrudniania w organizacjach społecznych,
 • budowania wizerunku NGO w social mediach i kontaktów z otoczeniem oraz
 • stosowania zapisów ustawy o ochronie danych i bezpieczeństwie w sieci.

 

Nasza kadra merytoryczna to:

 • Magdalena Pieczyńska – od ponad 18 lat aktywnie działa na rzecz współpracy administracji publicznej i NGO\s, współtworzy rozwiązania prawne dla Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i rozporządzeń. Jest członkinią Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, autorką i realizatorką wielu projektów międzysektorowych promujących partnerstwo, partycypację publiczną, działania obywatelskie i model współpracy na linii JST-NGO. Na co dzień zarządza Wydziałem Współpracy Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

 

 • Artur Gluziński – wykładowca akademicki, doświadczony praktyk i ekspert z zakresu współpracy administracji publicznej z podmiotami społecznymi, znany  w środowisku samorządowców i NGO’sów z wielu regionów Polski. W latach 2023-2008 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jest autorem książki Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2008 r powołany został przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”.  Obecnie pracuje w Biurze Prezesa UOKiK.

 

 • Agata Szewczyk –  absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, od 2006 roku związana z III sektorem i działalnością  NGOs. Jest autorką i realizatorką licznych projektów obywatelskich, zwiększających kompetencje liderów i działaczy pozarządowych w województwie. Doświadczona trenerka z zakresu fundrisingu, tworzenia projektów, budowania relacji w grupie i komunikacji w zespole. Animuje i moderuje liczne spotkania i grupy międzysektorowe. Przewodniczy Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie i Wiceprzewodniczy Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie. Ekspertka  oceniająca na zlecenie NIW-CRSO wnioski organizacji pozarządowych w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO 1a). Od 2018r. kieruje Referatem Rozwoju w sianowskim magistracie.

 

 • Milena Szczepańska -Zakrzewska – Absolwenta Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Politechniki Koszalińskiej, malarka, graficzka, ilustratorka, projektantka reklam i plakatów. Na co dzień rzeczniczka prasowa sianowskiego samorządu, odpowiedzialna za wizerunek i PR instytucji z otoczeniem (w tym social media i nowoczesne techniki  komunikacji). Prowadzi liczne kampanie promocyjne i edukacyjne (o znaczeniu państwowym, historycznym, okolicznościowym).  Jest trenerką i doświadczoną ekspertką w budowaniu silnej marki III sektora w regionie i promocji sianowskiego sektora obywatelskiego.

 

 • Sławomir Kozieł – Prezes Zarządu 4CS Sp. Z o.o., ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa oraz doradztwa strategicznego. Szkoleniowiec i doradca jednostek samorządu terytorialnego oraz firm w obszarze strategicznej działalności, w szczególności ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informatycznego. Zarządzający firmą specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług w obszarze wsparcia informatycznego, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych oraz planowania strategicznego. Ekspert odpowiedzialny za wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie lubuskim.

Kalendarz szkoleń w 2023 roku

Budowanie wizerunku NGO w otoczeniu, silna marka III sektora, nowoczesne narzędzia komunikacji

 • 9 września 2023 r.
 • }Godzina: 10:00
 • Sianów
 • Prowadząca: Milena Szczepańska-Zakrzewska

Księgowość i zatrudnianie pracowników w NGO’s. Rozliczanie finansowe i merytoryczne zadań publicznych

 • 30 września 2023 r.
 • }Godzina 10:00
 • Sianów
 • Prowadzący: Artur Gluziński

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w NGO’s. Ustawowe obowiązki w teorii i praktyce

 • 7 października 2023 r.
 • }Godzina: 10:00
 • Sianów
 • Prowadzący: Sławomir Kozieł

Budowanie zespołu i komunikacja w zespole. Liderstwo i współpraca w grupie
(szkolenie 2-dniowe)

 • 20 - 21 października 2023 r.
 • }Godzina: 14:00
 • Sarbinowo
 • Prowadząca: Agata Szewczyk

Tworzenie modelowych ofert konkursowych i rozliczanie zadań publicznych
przez rezultaty

 • 4 listopada 2023 r.
 • }Godzina: 10:00
 • Sianów / Koszalin
 • Prowadząca: Magdalena Pieczyńska

Metodologia tworzenia ofert konkursowych i najważniejsze zasady fundrisingu
(szkolenie 2-dniowe)

 • 17 - 18 listopada 2023 r.
 • }Godzina: 14:00
 • Sarbinowo
 • Prowadząca: Agata Szewczyk

Tworzenie modelowych ofert konkursowych i rozliczanie zadań publicznych
przez rezultaty

 • 2 grudnia 2023 r.
 • }Godzina: 10:00
 • Będzino / Manowo / Sianów
 • Prowadząca: Agata Szewczyk

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

Skip to content