Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! Rekrutacja skierowana do jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Koszalińskiego trwa do 31 sierpnia br.

Co oferujemy?
  • Szereg form wspierających NGOs i grupy nieformalne w działaniu społecznym (doradztwo i szkolenia z pisania projektów, rozliczania dotacji, współpracy z samorządem itp.) oraz usługi promocyjne (graficzne i tworzące nowy wizerunek NGOs w powiecie).
A dodatkowo?
  • w 4 wybranych samorządach w Powiecie Koszalińskim partycypacyjnie przeprowadzimy 4 procesy tworzenia lokalnych aktów prawa (np. programów współpracy JST z NGOs, uchwał dot. konsultacji społecznych, uchwał o powołaniu np. rady pożytku publicznego, rady seniorów, rady młodzieży i in).
Zapraszamy do kontaktu i wypełniania formularzy zgłoszeniowych.
Szczegóły u koordynatora projektu: p. Dawida Marcinkowskiego tel. 669 436 654, e-mail: kontakt@ngowpowiecie.pl

Dokumenty zgłoszeniowe:

Skip to content