4 września 2023r w Mirosławcu odbyło się VIII posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. W posiedzeniu gościnnie uczestniczyli członkowie prezydium Powiatowej RDPP w Koszalinie oraz Gminnej RDPP w Sianowie, których oficjalnie prezentowała Agata Szewczyk – Przewodnicząca Powiatowej RDPP w Koszalinie, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sianowskiej.

Była to niecodzienna okazja do wymiany doświadczeń, poznania członków wojewódzkiej Rady, udziału w posiedzeniu, konsultacji Programu Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024r, pozyskania informacji z przebiegu prac Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, podsumowania współpracy z konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz spraw bieżącej korespondencji. Po posiedzeniu zorganizowano spotkanie z przedstawicielami NGO i samorządowcami w Ośrodku Kultury w Mirosławcu. Prezentowano sylwetki członków Zachodniopomorskiej RDPP i konsultowano Program Współpracy na 2024r.

Dla naszej delegacji było to cenne i niepowtarzalne doświadczenie. W aspekcie regionalnym pokazało zakres działania Zachodniopomorskiej RDPP, profesjonalizację jej członków, jak również skalę typowych problemów, z którymi borykają się lokalne NGO w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Dziękujemy za wszystkie rozmowy, spotkanie i edukację w tym zakresie.

Rady to ciała doradcze i opiniodawcze wójtów, burmistrzów, prezydentów i marszałków województwa. W zależności od zadań własnych samorządów, specyfiki ich funkcjonowania, potencjału III sektora i codziennych problemów społeczników – są ciałem rzeczniczym, reprezentującym głos liderów i społeczników, dbając przy tym o standardy i jakość wzajemnych kontaktów i współpracy.

Skip to content