W dwóch samorządach w Gminie Manowo i Gminie Będzino zakończyliśmy już procesy współtworzenia aktów prawnych ‼️

Przy szerokim współudziale przedstawicieli sektora społecznego i pracowników samorządowych wypracowaliśmy 3️⃣ programy współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obecnie trwają procesy konsultacji:

✅Roczny program współpracy w Będzinie:
✅Wieloletni program współpracy na lata 2024-2028 w Będzinie: https://bip.bedzino.pl/?id=3912&type=article
✅Roczny program współpracy w Manowie:

https://manowo.pl/…/zarz%C4%85dzenie%20120%202023…

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i na spotkania konsultacyjne:

📌13.11.2023 godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Manowo
📌13.11.2023 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Będzino.
Skip to content