Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (KGW, kluby sportowe, OSP, stowarzyszenia i fundacje, podmioty ekonomii społecznej i in.) na wspólne spotkania poświęcone współpracy Gminy Będzino z organizacjami.
Spotkania dedykowane będą:
– bieżącej sytuacji NGOs w naszej gminie,
– współpracy finansowej i pozafinansowej,
oferty szkoleniowo-doradczej dla organizacji oraz
– wspólnemu tworzeniu aktów prawnych, regulujących zasady i tryb współpracy podmiotów społecznych z gminą w 2024 r oraz w okresie długoterminowym (PROGRAM WIELOLETNI)!
miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie.
Do zobaczenia!
Skip to content