10.X.2023r rozpoczęliśmy prace zespołu roboczego w Gmina Manowo ‼️
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy (p. Mirosław Pawlak – Zastępca Wójta i p. Agnieszka Łuczak -Pełnomocniczka ds. współpracy z NGO), a także członkowie organizacji pozarządowych działający na co dzień m.in. w obszarach: ✅edukacji ✅oświaty ✅ profilaktyki w środowisku dzieci i młodzieży ✅ kultury, sztuki ✅sportu ✅ekologii i ochrony zwierząt.
Rozmawialiśmy o bieżącej współpracy samorządu i sektora społecznego, o nowych pomysłach i możliwościach ich realizacji, o regulacjach prawnych i dokumentach warunkujących mechanizmy współpracy.
Dyskusję moderowała Agata Szewczyk, w oparciu o istniejące w JST dokumenty tj.: program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, uchwały ws. konsultacji z NGOsami i uchwały ws. inicjatywy lokalnej przy realizacji zadań publicznych.
Dziękujemy za wszystkie Wasze uwagi, otwartość i merytoryczną dyskusję 😉😉
📍 I już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie 18 października 2023r (w środę).
Do zobaczenia!
Skip to content