8 grudnia 2023 r . w Koszlainie zorganizowano seminarium informacyjne, podsumowujące 2-letni projekt pn. „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim” współfinansowany z Programu NOWE FIO ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Było to wyjątkowe wydarzenie, z porządną dawką energii i licznymi przykładami aktywności, zorganizowane dla społeczników, członków ciał obywatelskich i samorządowców z terenu całego Pomorza Zachodniego. Spotkanie było okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz przedstawienia najlepszych praktyk współpracy samorządowo-społecznych i podkreślenia roli dialogu w tworzeniu realnych partnerstw JST-NGO w realizacji zadań publicznych.
Dziękujemy prelegentom i ekspertom za liczne przykłady partycypacji, współpracy w naszym regionie i szczere wyznania. Monika Gołucka – Zastępca Burmistrza z Gmina Bobolice za przykład Gminnej Rady Seniora (w trakcie tworzenia) i Powiatowej RDPP , Mirosław Pawlak – Zastępca Wójta z Gmina Manowo (za modelowe procesy konsultacji i realizację wspólnych projektów społecznych z NGOs), Paulina Kelm – z Gmina Będzino (za współpracę polsko-francuską i Radę ds. współpracy Międzynarodowej), Milena Szczepańska-Zakrzewska z Sianów Gmina Przyszłości (za przykład prowadzenia ośrodka wsparcia, kreowania polityki prosenioralnej i budżet obywatelski), Piotr Jaśkiewicz z Fundacja Nauka dla Środowiska (za przykład prowadzenia Powiatowego Centrum NGO – ośrodka myśli, edukacji i rozwoju) oraz Stanisława Papajewska-Hanasz ze Stowarzyszenie Lepsze Jutro (za przykład powołania do życia jednej z 5! w Polsce Społecznej Agencji Najmu oraz wyremontowanie i utworzenie 26 lokali z gminnego zasobu lokalowego, w ramach pilotażowego projektu Wzajemnie Potrzebni.)
Życzymy Wam, aby Wasze postawy i wartościowe przykłady stały się inspiracją i motywacją dla innych organizacji i włodarzy gmin w przyszłości. A uczestnikom seminarium dziękujemy za aktywność i życzymy – nieustającej siły i satysfakcji z pracy na rzecz innych 🙂
Wszystkiego Najlepszego i społecznego w Nowym Roku ‼️
Skip to content